Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół Gastronomicznych > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego

Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-10-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-10-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

 1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 5. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 6. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 7. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 8. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest, sekretariat@admzsg.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 625 57 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i ul. Wilczej. Dojścia piesze są od ul. Poznańskiej i ul. Wilczej, na obu ulicach znajdują się przejścia dla pieszych nie posiadające sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Centralny znajduje się ok. 1000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą, schodów stałych, schodów ruchomych i windy.

Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się ok. 500 m przy ul. Hożej. (kierunek Wilanów). Najbliższy przystanek autobusowy (kierunek Wilanów) znajduje się ok. 300 m przy ul. Marszałkowskiej. Metro Politechnika znajduje się ok. 1000 m.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku jest oznakowane, znajduje się od ul. Poznańskiej i jest wyposażone w podjazd dla wózków. Za wejściem znajdują się schody, portiernia wyposażona w urządzenie do transportu wózków inwalidzkich. Na parterze znajduje się toaleta i winda dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Brak jest: informacji głosowych, pętli indukcyjnych, miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych, możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Raport - Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego

 
 
Wprowadził Masłowska Beata 16-09-2020
Aktualizujący Masłowska Beata 30-03-2021
Zatwierdzający Fatyga Elżbieta (ZSG) 30-03-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-03-2021
Liczba odwiedzin: 235
Rejestr zmian