Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół Gastronomicznych > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania ZSG

Zasady funkcjonowania ZSG

  Drukuj
 

Organ prowadzący Zespół - Miasto Stołeczne Warszawa

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Zespołem –Mazowiecki Kurator Oświaty

 

Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.04.256.2572 ze zmianami).

W oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz inne akty wykonawcze został opracowany Statut Zespołu Szkół  Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego , który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania szkół wchodzących w skład tego zespołu.

Zasady:

- Finansowania zespołu - działalność edukacyjna Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy oraz środków własnych.

- Działalności edukacyjnej - są oparte o szkolny zestaw programów nauczania zawierający podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego, program profilaktyki i wychowania.

- Wynagradzania pracowników:

nauczycieli  w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku ze zmianami); regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr LII/1581/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r.

pracowników administracyjno-obsługowych w oparciu o ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.223 poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 50 poz. 398)

 
 
Wprowadził Masłowska Beata (Zespół Szkół Gastronomicznych) 17-01-2013
Aktualizujący Masłowska Beata (Zespół Szkół Gastronomicznych) 17-01-2013
Zatwierdzający bzmw/ext.hnowak 17-01-2013
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-01-2013
Liczba odwiedzin: 2042