Strona główna

 Zespół Szkół Gastronomicznych
im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie 
ul. Poznańska 6/8
00-680 Warszawa
tel/fax: 22 628 56 28
e-mail: sekretariat.zsg@eduwarszawa.pl
www.zsg.edu.pl 
NIP: 526-10-15-049
REGON: 000185821
Szkoły wchodzące w skład Zespołu:
1. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr1 
REGON: 015827423
2. Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia 
REGON: 015827475
3. Szkoła Policealna Nr 25
REGON: 140299281
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Menu Podmiotowe
Menu Przedmiotowe
Dokumenty
Strona główna

Wersja standardowa